Sistemlerin Altyapı Çalışmaları

Sistem kurulumunda uzman olan kuruluşumuz sistemin ve mekanın özellikleri göz önünde bulundurarak alt yapı çalışmalarını gerçekleştirir.

Alt yapı sistemlerinde kimi zaman standart kablo çekimi gerekirken kimi zaman ise fiber veya IP alt yapı oluşturulmaktadır.

Bu alt yapı seçimlerinde mekan tipi ve büyüklüğü, uzaklık, ürün çokluğu, gibi çevresel şartlar kadar maliyet oranlarıda göz önünde bulundurulur.

Bu alt yapı sistemleri genel başlıklarda şöyle sıralayabiliriz.