Çevre Güvenlik Sistemleri

Çevre Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel tesisler, askeri alanlar, depolar, antrepolar, havaalanları ve birtakım özel binalar için tasarlanan çevre güvenlik sistemleri, olası tehlikeleri en kısa sürede algılar ve tehlikenin mümkün olan en uzak mesafede durdurulmasını sağlar.

ERGİ, sahip olduğu teknolojik alt yapısı ve tecrübesini, projeleri ayrı ayrı değerlendirerek, farklı prensiplere sahip olan sistemleri gerektiğinde bir arada çalıştırarak, entegre güvenlik sistemlerini kurar.

Çevre Güvenlik Sistemleri sayesinde kullanıcılar tesis ve yapıya yönelebilecek izinsiz girişimleri tehlike oluşmadan öngörebilecekler ve müdahale için gerekli zamana sahip olacaklardır.

Çevre güvenlik projelerinde, uygun algılama metotları ve kapalı devre izleme sistemlerinin entegre çalıştırılması gerekliliğini bilen ERGİ, yapıya uygun, profesyonel çözümler sunar